Årringer

Vi blir flere og flere gamle i Norge. Eldrebefolkningen representerer et mangfold av levde liv. Ved å synliggjøre eldre personers ressurser og utfordringer vil vi redusere stigma og motvirke aldersdiskriminering. Årringer er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt senter for aldring og helse og Stiftelsen Verdighetsenteret.