Årringer

Vi blir flere og flere gamle i Norge. Eldrebefolkningen representerer et mangfold av levde liv. Ved å synliggjøre eldres ressurser og utfordringer vil vi med Årringer-serien redusere stigma og motvirke aldersdiskriminering.